Op zoek naar nieuwe voorzitter ANBOS

Tijdens de op 6 juni 2017 gehouden Algemene Ledenvergadering van ANBOS is een amendement aangenomen, waarin voorgesteld wordt een aparte commissie te benoemen, die op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter. De commissie bestaat uit de kernleden Els van Meenen, Sietske Wieman en een nog nader te selecteren derde kernlid. Vanuit het bestuur nemen Gudrun Has en Marleen Kila plaats in de commissie. Herman van Venetië is als ambtelijk secretaris aan de commissie toegevoegd, zonder stemrecht. De commissie zal op zo kort mogelijke termijn een nieuwe kandidaat voordragen, die in een aparte Algemene...